Casus 3 Faillissement

Ondanks alle inspanningen van een ondernemer en betrokken partijen (waaronder wij als adviseur) is soms een faillissement helaas de enigste nog resterende optie. Helemaal zuur wordt het indien het geld wat er de voorliggende jaren vanuit de Holding, een zustermaatschappij of zelfs privé in is gestoken niet veel meer is dan een concurrente schuld, oftewel weg is je geld.

Indien er wel zakelijke zekerheiden waren bedongen, had het faillissement in financiële zin totaal anders uitgepakt en had hij wellicht wel een groot deel van het geïnvesteerde bedrag terug gezien. Voor diverse ondernemers voeren wij jaarlijks een check uit op de jaarrekening, waarbij onder andere dit soort problematiek wordt uitgelicht en besproken. Ook hiervoor geldt: des ter eerder aan de bel wordt getrokken, des ter meer wij voor u als ondernemer kunnen betekenen!