Financiële data analyse

Data, data en nog eens data. De wereld om ons heen lijkt alleen nog maar uit data te bestaan. Wat kunt u er als ondernemer binnen het MKB mee. Hoe kunt u slim(mer) omgaan met data welke u vastlegt in uw systemen, met externe data, hoe kunt u deze data bewerken, aan elkaar koppelen, databestanden met elkaar vergelijken, om vervolgens heel gericht in te zetten binnen uw onderneming.

Hoe krijgt u op vlotte wijze inzichtelijk welke producten het meest bijdragen aan uw bruto – marge, in welke regio’s van Nederland of Europa worden deze verkocht. Op welke dagen komen de meeste bestellingen binnen, kunt u hier een trend in ontdekken zodat u uw marketingbudget gerichter in kunt zetten etc etc. Maar ook controle vraagstukken zoals worden alle orders vanuit mijn systeem wel gefactureerd (orders not billed), worden producenten wel tegen de juiste prijs gefactureerd, worden er geen inkoopfacturen dubbel betaald (zie ons aparte item “paid twice”), beoordelen van data uit uw salarisadministratie en deze controleren met andere registraties, controle op volledigheid van het claimen van voorbelasting, etc etc.

Bij dit soort vraagstukken kunnen wij u, vanuit onze financiële expertise, uitstekend van dienst zijn.