Casus 1 Verkoop aandelen onderneming

Door één van onze relaties zijn wij circa 8 jaar geleden gevraagd mee te denken omtrent het bedrijfsopvolgingsvraagstuk. Belangrijkste twee zaken waar het op dat moment aan schortte waren de interne informatievoorziening en de afhankelijkheid van de organisatie van de directeur.

Met deze twee vraagstukken zijn wij aan de slag gegaan, wekelijks 1 – 2 dagen per week intensief betrokken geweest bij deze onderneming. Enerzijds hebben wij een managementinformatiesysteem ontwikkeld waardoor de onderneming beter zich heeft gekregen in haar kosten en opbrengsten, haar rendement heeft kunnen ontwikkelen en optimaliseren.

Anderzijds is waarde aan de organisatie toegevoegd door goed te kijken wie wat doet, verantwoordelijkheden op de juiste plekken neer te leggen, zodat de organisatie meer los is gekomen van de DGA. Kortom: waarde toevoegen en verkoop klaar maken van de onderneming. Begin er op tijd mee!

Op dit moment zijn we bezig een verkoopmemorandum te schrijven voor een aantal (mogelijk) geïnteresseerde partijen.