Diensten

Onze dienstverlening laat zich het beste omschrijven als het ondersteunen bij en het uit handen nemen van “niet alledaagse financiële en fiscale vraagstukken bij ondernemers binnen het Midden- en Kleinbedrijf”, zeg maar de complexere accountancy casussen binnen het MKB.

U kunt hierbij denken aan de aan- en verkoop van uw (MKB) onderneming, uw onderneming zit in zwaar weer en heeft kennis en expertise nodig om hier weer uit te komen, ontoereikende interne informatievoorziening, cfo for one day, second opinion, data analyse etc.

Staat uw onderneming voor een uitdaging?  Wij gaan hem graag samen met u aan!

Bedrijfsherstel

Uw onderneming draait minder goed. Veranderende marktomstandigheden, (te) snelle groei, verminderde vraag, te hoge kosten, er kunnen legio oorzaken zijn waardoor het rendement, de liquiditeit of solvabiliteit in een neerwaartse spiraal zijn geraakt en de problemen zich aan het opstapelen zijn. Oplopende crediteurenpositie, achterstanden bij de belastingdienst, lastige gesprekken met bankiers, overgang naar bijzonder beheer bij uw bank of wellicht zelfs een dreigend faillissement. Hoe komt u hier weer uit?

Koop en verkoop onderneming

Fusies en overnames zijn aan de orde van de dag. Wij hebben zeer ruime ervaring met het begeleiden van aankoop / overname van MKB ondernemingen, alsmede het begeleiden van de verkoop van uw onderneming. Zowel een kleine MKB ondernemer, als ondernemingen tot ruim 100 man personeel. Bij een fusie of overname komt veel kijken. De afgelopen 20 jaar hebben uitgewezen dat geen enkele overname of fusie hetzelfde is. Samen met u kunnen wij deze complexe processen begeleiden, met u hierin intensief meekijken, meedenken, onderzoeken, brainstormen, etc, zodat u hierin weloverwogen de juiste keuzes kunt maken.

Financiële data analyse

Data, data en nog eens data. De wereld om ons heen lijkt alleen nog maar uit data te bestaan. Wat kunt u er als ondernemer binnen het MKB mee. Hoe kunt u slim(mer) omgaan met data welke u vastlegt in uw systemen, met externe data, hoe kunt u deze data bewerken, aan elkaar koppelen, databestanden met elkaar vergelijken, om vervolgens heel gericht in te zetten binnen uw onderneming.

Paid twice

Een inkoopfactuur twee keer aan uw leverancier betaald? Dat zal toch niet? Jazeker, ook uw onderneming heeft facturen dubbel betaald, of u het nu wilt geloven of niet. De afgelopen jaren hebben wij bij diverse ondernemingen de administratie over de voorliggende 5 jaren geanalyseerd, waarbij we in alle gevallen dubbel betaalde facturen hebben ontdekt en deze met succes namens onze klant hebben teruggevorderd van de leverancier.

Management informatie

Veel bedrijven binnen het MKB zijn (net) te klein om full time een financieel directeur / controller in dienst te nemen, terwijl ze wel behoefte hebben aan een (parttime) zwaardere financiële kracht.

Noem het CFO for one day, noem het interim management of parttime controller, waar het om gaat is het opstropen van de mouwen en hands on aan de slag om u van de gewenste managementinformatie te voorzien en de zwaardere financiële en fiscale vraagstukken op te pakken.

Bedrijfsfinancieringen

U wilt een onderneming starten, u staat voor een (grote) investering, u wilt een bedrijf kopen, uw werkkapitaal groeit, u verkeerd in financieel zwaar weer. Allemaal stuk voor stuk momenten waarop u keiharde euro’s nodig bent voor uw onderneming. Wij zijn u graag van dienst bij het in kaart brengen van uw exacte behoeften, uw wensen, het schrijven van de financieringsaanvraag, het opstellen van bijbehorende financiële prognoses en de verdere communicatie en begeleiding richting de potentiële financiers (van offerte tot overeenkomst).

Second opinion

Regelmatig worden wij gevraagd mee te kijken naar en mee te denken met een specifieke financiële bedrijfseconomische en/of fiscale casus. Dit kan zijn op verzoek van een accountants- administratiekantoor, maar ook op verzoek van u als klant, zonder dat u met de gedachte speelt te gaan switchen van kantoor. Met een frisse blik professioneel kritisch meekijken, meedenken, als (eenmalig) extern deskundige. Uzelf, maar ook uw accountant kan naar verloop van tijd bedrijfsblind worden. Houd u zelf scherp!

Software implementatie

Regelmatig wordt onze expertise ingeroepen bij de oriëntatie en keuze van een nieuw financieel pakket voor een onderneming. Samen met u brengen wij uw wensen en eisen in kaart, onderzoeken wij welke pakketten aan uw eisen voldoen, maken een short list, nodigen software leveranciers uit, brengen kosten in kaart om vervolgens in nauwe samenspraak met u te komen tot een keuze. Hierna start het implementatietraject en zult u (of indien u groter bent: uw administratieve afdeling) moeten leren werken met het nieuwe systeem.