Bedrijfsherstel

Uw onderneming draait minder goed. Veranderende marktomstandigheden, (te) snelle groei, verminderde vraag, te hoge kosten, er kunnen legio oorzaken zijn waardoor het rendement, de liquiditeit of solvabiliteit in een neerwaartse spiraal zijn geraakt en de problemen zich aan het opstapelen zijn. Oplopende crediteurenpositie, achterstanden bij de belastingdienst, lastige gesprekken met bankiers, overgang naar bijzonder beheer bij uw bank of wellicht zelfs een dreigend faillissement.

Hoe komt u hier uit?
Met deze casuïstiek hebben wij zeer ruime ervaring en kunnen wij u perfect van dienst zijn. Samen met u brengen wij de situatie in kaart, maken we een grondig plan van aanpak om de problemen voor de korte termijn, maar zeker ook voor de langere termijn het hoofd te kunnen bieden.

Naast het analyseren en verbeteren van het rendement (in welk proces u zelf als ondernemer vanzelfsprekend een hele belangrijke schakel bent), kijken wij naar de mogelijkheden om de financiële ruimte te vergroten, het doorvoeren van veranderingen in uw organisatie, het bewerkstelligen van een crediteurenakkoord en sommige gevallen ook het uitwerken van een faillissementsscenario. Dit laatste is uiteraard nimmer de insteek, maar soms blijkt het helaas de enigste reële optie. Wel zo prettig indien ook dit proces zo goed mogelijk wordt gemanaged.

Heldere en eerlijke communicatie met crediteuren, belastingdienst en bankiers is van essentieel belang om uit deze vervelende periode te komen. Uiteraard begeleiden wij de communicatie en gesprekken met voornoemde partijen. Het is van essentieel belang dat deze belangrijke partijen het vertrouwen houden danwel terugkrijgen, doordat een betrouwbare, deskundige en gerenommeerde partij de vinger aan de pols houdt bij uw organisatie. Hierdoor is er veelal meer mogelijk en krijgt u m(w)eer lucht om te ondernemen en de negatieve spiraal te doorbreken.

Hoe komt u hier weer uit?