Koop en verkoop onderneming

Fusies en overnames zijn aan de orde van de dag. Wij hebben zeer ruime ervaring met het begeleiden van aankoop / overname van MKB ondernemingen, alsmede het begeleiden van de verkoop van uw onderneming. Zowel een kleine MKB ondernemer, als ondernemingen tot ruim 100 man personeel. Bij een fusie of overname komt veel kijken. De afgelopen 20 jaar hebben uitgewezen dat geen enkele overname of fusie hetzelfde is. Samen met u kunnen wij deze complexe processen begeleiden, met u hierin intensief meekijken, meedenken, onderzoeken, brainstormen, etc, zodat u hierin weloverwogen de juiste keuzes kunt maken.

Verkoop
Het verkopen van uw onderneming start niet op het moment dat u op zoek gaat naar een koper of een (potentiële) koper heeft gevonden. Het begint feitelijk al jaren (veelal minimaal 3) voor het moment waarop u denkt te willen gaan verkopen. Naast het feit dat het uiteraard ten allen tijde een must is kritisch naar uw organisatie te kijken, speelt dit in de voorafgaande jaren aan verkoop extra. Door onze frisse blik op uw organisatie kunnen wij u ook uitstekend van dienst zijn bij het “verkoop klaar” maken van uw onderneming. Zie ook onze dienstverlening “managementinformatie”.

Vanzelfsprekend kunnen wij u van dienst zijn bij de volgende stappen in het proces. Hoe bepaalt u de waarde en de vraagprijs, welke voorwaarden en garanties spreekt u af, wanneer ontvangt u de koopsom, hoe lang blijft u nog verbonden aan de organisatie en tegen welke condities, etc. Allemaal stuk voor stuk vraagstukken die van belang zijn om te komen tot de juiste afweging van factoren welke voor u van belang zijn.

Aankoop
Bij een (voorgenomen) de aankoop / overname van een onderneming komen veel vraagstukken op uw pad:

  • Neem ik de BV over of activa / passiva transactie;
  • Is de (vraag)prijs fair, hoe leg ik onderbouwd een tegenbod bij verkoper neer?
  • Is de koopprijs een vaste prijs of is er sprake van een earn out?
  • Hoe zit het met personeel?
  • Uitvoeren van een Due Dilligence onderzoek;
  • Wat als er nu of later lijken uit de kast komen?
  • Hoe krijg ik de gemaakte afspraken goed op papier?
  • Hoe krijg ik de financiering van de overname rond?
  • Bij al deze vraagstukken, of breder het gehele overname traject kunnen wij u perfect van dienst zijn.
  • Waar nodig kunnen wij vanuit ons netwerk andere specialismen (advocaten, notarissen) bij uw casus betrekken.